පිටුව_බැනරය

නිෂ්පාදන

e-LinkCare Meditech Co., Ltd. ෂැංහයි හි පැවැත්වීමට නියමිත චීන ජාත්‍යන්තර වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදර්ශනය (CMEF) 2024 සඳහා සිය සහභාගීත්වය නිවේදනය කිරීමට ඉතා සතුටට පත් වේ.2024 අප්‍රේල් 11 සිට අප්‍රේල් 14 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රදර්ශනය අතරතුරදී සමාගම සිය නවතම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ විසඳුම් ශාලාව 1.1, බූත් G08 හි ප්‍රදර්ශනය කරනු ඇත.

1

Should you wish to engage in a more in-depth conversation with our sales team, feel free to schedule an appointment by sending an email to info@e-LinkCare.com.

ෂැංහයිහිදී ඔබව හමුවීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා!


පසු කාලය: මාර්තු-21-2024